അഡ്ഹോക്ക് സര്‍വേ - ചില നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

     എക്കണോമിക്സ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പ് അതിന്‍റെ ദൈനംദിന ജോലികള്‍ക്ക് പുറമെ അനവധി  അഡ്ഹോക്ക് സര്‍വേകളും ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട്. വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ ആത്മാര്‍ത്ഥമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഇത്തരം സര്‍വേകളെ പരിപൂര്‍ണ വിജയത്തിലും എത്തിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത്തരം സര്‍വേകള്‍ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുമ്പോള്‍ അടിസ്ഥാനപരമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രശ്നങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നു.


  1)ഷെഡ്യൂള്‍ തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍ അവ ലളിതമാക്കുന്നതോടൊപ്പം ചോദ്യങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം കുറയ്ക്കുകയും അവ തമ്മില്‍ പരസ്പരം

മറ്റൊരു അനോമലി പ്രശ്നം

     എകണോമിക്സ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പില്‍ താഴെത്തട്ടിലുള്ള LD കമ്പയിലര്‍ ജീവനക്കാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഡിഗ്രിയാക്കി ഉയര്‍ത്തുകയും ഇന്‍വസ്റ്റിഗേറ്റര്‍ എന്ന് പുനര്‍ നാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

       ജീവനക്കാരുടെ വളരെ നാളത്തെ ആവശ്യകതയാണ് ഇവിടെ നിറവേറ്റപ്പെട്ടത്. പ്രതീക്ഷക്കനുസരിച്ചു ഒരു വര്‍ധനവ്‌ അല്ലെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെ. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രകടമായ ഒരു വിരോധാഭാസം ഇന്‍വസ്റ്റിഗേറ്റര്‍ ഗ്രേഡ്‌ 1 (പഴയ UD) യുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കേവലം 2 ഇന്‍ക്രിമെന്‍റ്

കാര്‍ഷിക സര്‍വേയ്ക്ക്‌ പ്രതിഫലമില്ല.

     ഒന്‍പതാമത് കാര്‍ഷിക സര്‍വേ ഇന്ത്യയില്‍ നടന്നു വരുന്നു. കേരളത്തില്‍ ഈ സര്‍വേ എക്കണോമിക്സ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പാണ് നടത്തുന്നത്. ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും തിരഞ്ഞെടുത്ത വാര്‍ഡുകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ഇന്യുമറേറ്റ്‌ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സര്‍വേ.

     സെന്‍സസിനും മറ്റു സര്‍വേകള്‍ക്കും സ്വകാര്യ സര്‍വേകള്‍ക്കും മാന്യമായ പ്രതിഫലം നല്‍കുമ്പോള്‍ ഇതിന്‍റെ പ്രതിഫലം വളരെ തുച്ഛമാണ്. ഒരു വീടിനു 8 രൂപ വീതം നല്‍കാമെന്നും പറ്റുമെങ്കില്‍ അത് 10 രൂപ ആക്കി നല്‍കാമെന്നുമുള്ള മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് മേലുദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആദ്യം നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍
Previous Page Next Page Home