സര്‍വേകള്‍ സ്വകാര്യവല്‍ക്കരിക്കുന്നു.

     എക്കണോമിക്സ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പാണ് കേരളത്തില്‍ പല സര്‍വേകളും നടത്തുന്നത്. സര്‍വേകള്‍ സ്തുത്യര്‍ഹമായ തരത്തിലും മറ്റു ഇടപെടലുകള്‍ ഉണ്ടാകാതയും പൂര്‍ണ്ണമായി ചെയ്യാന്‍ വകുപ്പിലെ ഇന്‍വസ്റ്റിഗേറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്.

     വകുപ്പിലെ താലൂക്ക് തല ജീവനക്കാര്‍ ചെയ്യുന്ന ഒരു സര്‍വേയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കള്‍ട്ടിവേഷന്‍ സര്‍വേ. വകുപ്പിന്‍റെ തുടക്കം മുതലേ ജീവനക്കാര്‍ ചെയ്യുന്ന ഈ സര്‍വേ സ്വകാര്യവല്‍ക്കരിക്കാന്‍ നീക്കം നടക്കുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒഴിവാക്കി സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് കരാര്‍ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതും രാജ്യ പുരോഗതിക്ക് ഉതകുന്നതുമായ ഈ സര്‍വേ

പ്രമോഷനുകള്‍ വൈകുന്നു.

     കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി വകുപ്പില്‍ അര്‍ഹമായ പ്രമോഷനുകള്‍ നടക്കുന്നില്ല. എവിടേയോ എന്തോ ചീഞ്ഞു നാറുന്നതായി സംശയി ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.


     അര്‍ഹമായ പ്രമോഷനുകള്‍ കൃത്യമായ സമയങ്ങളില്‍ ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോള്‍ ജീവനക്കാരന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വകുപ്പിലേക്ക് പുതിയ ആള്‍ക്കാര്‍ കടന്നു വരാന്‍ മടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതു തന്നെയാണ്  ഇത്തരം കുത്സിത പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് ചുക്കാന്‍ പിടിക്കുന്നവരുടെ
Previous Page Home