സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പില്‍ കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ വാങ്ങിയ വകയില്‍ വന്‍ അഴിമതി.

     സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിന്‍റെ ഡയറക്ടറേറ്റിലും എല്ലാ താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല്‍ ഓഫീസുകളിലും വിതരണം ചെയ്യ്ത കമ്പ്യൂട്ടറുകളില്‍ ഡി വി ഡി റൈറ്ററിനു പകരം ഡി വി ഡി റോം ഡ്രൈവുകള്‍ മാത്രം. രണ്ടിനും ഏകദേശം ഒരേ വിലയാണെന്നിരിക്കെ ഓഫീസുകള്‍ക്ക് നിരന്തരം ഉപയോഗമുള്ള ഡി വി ഡി റൈറ്റര്‍ മാറ്റി പകരം ഡി വി ഡി റോം ഡ്രൈവുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്‌

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിലെ ഫോണും ഇന്റര്‍നെറ്റും ചത്തു


     എക്കണോമിക്സ് ആന്‍റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിലെ ഫോണും ഇന്റര്‍നെറ്റും ചത്തു (കൊന്നു?). ചരമ വിവരം യഥാസമയം അറിയിക്കാന്‍ വിട്ടുപോയതില്‍ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

     13/6/2013 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ മുതലാണ്‌ മിക്ക ജില്ലാ താലൂക്ക്‌ ഓഫീസുകളിലെയും ഫോണും ഇന്റര്‍നെറ്റും നിശ്ചലമായത്. ഡയറക്ടറേറ്റ്‌ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആന്‍റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സില്‍ ജോലിത്തിരക്ക് കാരണം
Previous Page Next Page Home