ഫയലുകളും ഫോള്‍ഡറുകളും ലോക്ക് ചെയ്യാം.

      നമ്മുടെ ഫയലുകളും ഫോള്‍ഡറുകളും ആരും കാണാതെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാന്‍ വേണ്ടി ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ - " Lock-A-Folder ".ഇത് ഡൌണ്‍ലോഡ്  ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യുക.
ഇനി അത് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക.
അപ്പോള്‍ ഒരു Master Password കൊടുക്കുക - 2 പ്രാവശ്യം.

DA 7% വര്‍ധിപ്പിച്ചു.

       സംസ്ഥാന ഗവണ്‍മെന്‍റ് ജീവനക്കാര്‍, എയ്ഡഡ് സ്കൂള്‍ ടീച്ചര്‍മാര്‍, സ്റ്റാഫുകള്‍, സ്വകാര്യ കോളേജുകള്‍, പോളിടെക്നിക്കുകള്‍, കണ്ടിജന്‍റ്, തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍, സംസ്ഥാന ഗവണ്‍മെന്‍റ് പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് 2012 ജനുവരി മുതല്‍ ഡി എ നിരക്കില്‍ 7% വര്‍ധന അനുവദിച്ചു ഉത്തരവായി (G.O(P) No. 323/2012/Fin. Dated: 4/6/2012). ഇതോടെ ജീവനക്കാരുടെ ആകെ ഡി.എ. 38% ആകും.

      ഇത് 2012ജൂണിലെ ശമ്പളത്തിലൂടെ ലഭിക്കും. 2012 ജനുവരി മുതല്‍ മെയ്‌ വരെയുള്ള കുടിശ്ശിക പി.എഫില്‍ ലയിപ്പിക്കും. ഇത് 2016 ഏപ്രില്‍ 30 ന് ശേഷം പിന്‍വലിക്കാവുന്നതാണ്. മുന്‍കാല ഡി.എ. ഉത്തരവുകളും അവയുടെ സംഗ്രഹവും ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

Previous Page Next Page Home